Early Bird Reservation

SPAR 484,00 DKK

RESERVER PLADS

Reserver plads inden 30. september

08:30 REGISTRERING OG KAFFE


09:00 VELKOMST VED MODERATOR


09:05 Når nu det handler om købmandskab og offentlige indkøb/udbud

– Forretningslogik vs budgetlogik, samspil om resultater

Senior Public Affairs Manager Ole Qvist Pedersen, Falck Danmark A/S

“Købmandskab” er et forretningsmæssigt fokus på indkøb. Det handler om fokus på maksimering af “værdi” i forhold til de totale omkostninger i en kontrakt-levetid. Kvalitet er defineret og indiskutabel. Hvor mødes offentlig og privat?


09:25 OUTLOOK: Offentlige udbud 2016 – aktuelle megatrends og udfordringer

Adm. direktør Signe Lynggaard Madsen, SKI A/S, Koncerndirektør Rikke Vestergaard, Region Syddanmark og Branchedirektør Mette Rose Skaksen, DI udfordres af Partner Peter Dann Jørgensen, Bird & Bird

Hvad er de nyeste tendenser i offentlige indkøb … Hvilke udfordringer står offentlige virksomheder overfor og hvilke krav stiller det til indkøbsfunktionen og samspillet med erhvervslivet?
Mødes indkøb stadig med krav om besparelser, hvordan håndteres den voldsomme teknologiske og videnmæssige udvikling. Hvad med helhedsorienterede indkøb, SMV-hensyn, samarbejde om effekt, nye udbudsformer og nye samarbejdsformer med erhvervslivet?


10:00 INDKØB & UDBUD, organisering, roller og ansvar – drift, indkøb og marked

§  ORGANISERING & TEKNOLOGIUDVIKLING,

-       opgaver, roller, udfordringer og dilemmaer

Indkøbschef Annette Juhl Winther, Aarhus Kommune
Indkøbschef Birgitte Nellemann, Region Midtjylland

To indkøbschefer giver deres bud på udviklingen af offentlige indkøbsfunktioner samt konkrete tiltag for håndtering af nuværende og fremtidige udfordringer. Hvordan organiseres indkøb/udbud bedst – nu og i fremtiden.
Kan yderligere konkurrenceudsættelse bidrage til højere besparelser? Skal driften påtage sig et større ansvar for indkøbet, herunder krav og omkostninger eller skal indkøbsfunktionen i højere udstrækning fungere som en intern konsulent? Hvordan skal indkøbsfunktionen håndtere den udvikling, som offentlige virksomheder gennemgår, og hvilke krav stiller det til indkøbsfunktionens organisering og samarbejde med drift og leverandører? Vil fokus i stigende grad blive rettet mod forretningen fremfor jura?


10:40 CONTRACT MANAGEMENT - Indkøb til forsyning & forandring

Direktør Søren Vammen, DILF og Chefkonsulent Lisbeth Ravn, Aarhus Kommune
Udfordres af Konsulent Finn E. Olsen, Victoria Concepts

Hvorfor og hvordan udfører man Contract Management? Sådan anvendes og implementeres Contract Management i det private erhvervsliv og hos en offentlig virksomhed. Hvad er erfaringerne? hvordan organiseres det og hvilke krav stiller det til kontrakten og dynamik i kontraktens levetid?


11:20 PAUSE

11:35 UDBUDSKULTUR & RESULTATDANNELSE

Partner Anja Piening, Nørgaard Piening
Markedschef Poul Møller Albers, Creative Company A/S
Direktør Per Holm,
BlueKolding A/S/Direktør Kaj Stjernholm, Stjernholm A/S
Charlotte Hardam, indkøbschef, SamAqua

ENGAGEMENT, samspil om rammer, forpligtelser og miljø. Erfaringer med dynamiske indkøbssystemer, digitalisering, forsyning, teknik og miljø. Nye veje og værktøjer:  NegoEconomicsSMARTnership, “købmandskab” og win-win. Hvordan sikres “godt købmandskab” i en verden der har fokus på besparelselser og “mere for mindre”? Er værktøjerne allerede til stede? Hvad er løsenet for tillid og samspil med værdi – har vi for stor fokus på detaljer og mindre på resultat?


12:50 FROKOST


13:30 DET HANDLER OM FORHANDLING - Generelt, dilemmaer og aktuel udvikling

Hvad handler forhandling om?
– Værktøjer & virkemidler
Partner Christian Romer Vingtoft, Implement Consulting Group A/S

KOMBIT-udbud
– Overvejelser og erfaringer
Chefkonsulent, Jurist Kenneth Elmegaard, KOMBIT A/S

Forhandling som værktøj. Frister, tidsforløb, viden, kompetencer og ressourcer – hvordan?


14:30 KONTRAKTER i en turbulent og foranderlig verden

Udbudschef Cecilie Førby, Odense Kommune, Adm. direktør Thomas Christensen, InnovationCity A/S, Partner Michael Lund Nørgaard, Nørgaard-Piening Advokater, udfordret af Partner Andreas Christensen, Horten

Forhandling, frister – tidsforløb – Kontraktstyring, hvorfor, hvordan – Den flexible kontrakt, justeringsbehov – teknologi, leverandør. Ordregivers reelle mulighed for at udelukke leverandører – særlige forhold.


15:25 PAUSE


15:35 OFFENTLIGE INDKØB & UDBUD – fremtiden er nu

Formand Jens Stenbæk (V), Region Sjælland, Kontorchef Kenneth Skov Jensen, Konkurrence- og forbrugerstyrelsen,Markedschef Jakob Scharff, Dansk Erhverv og leverandør udfordret af  Indkøbs- og udbudschef Pia Ziegler, Hillerød Kommune.

Næste niveau! Hvad er ønskerne, målet, politikken og strategien? Hvilke værktøjer skal i brug for at løfte offentlige indkøb og udbud, offentligt privat samarbejde til endnu bedre resultater? Har stadig større indkøbsfællesskaber betydning for markedet?


16:00 Afslutning og tak for i dag

 

Download program PDF