Politi og udbud

26
okt

Politi og udbud

Rigspolitiet: Skærpet ledelsesfokus og omorganisering

På baggrund af en række artikler i BT har Rigspolitiets Koncernservice udarbejdet en redegørelse vedrørende indkøb af konsulentydelser fra hhv. Dynamic Approach og just training, og Kammeradvokaten er efterfølgende blevet bedt om at gennemgå redegørelsen.

Økonomidirektør i Rigspolitiet Nikolaj Veje har på den baggrund foretaget sin vurdering af sagen, og han udtaler: – Det må konkluderes, at reglerne vedrørende udbud samt øvrige forvaltningsmæssige krav til dokumentation i en række tilfælde ikke er overholdt i tilfredsstillende omfang. Det skal Rigspolitiet selvsagt stærkt beklage.

I BT har der været påstande om ”vennetjenester”. Den pågældende afdelingschef har oplyst, at der udelukkende har været en rent faglig relation til de involverede konsulentfirmaer, og det har jeg fuld tillid til er rigtigt. – På baggrund af Koncernservices redegørelse og Kammeradvokatens gennemgang heraf, har det vist sig, at der er behov for et skærpet ledelsesmæssigt fokus på efterlevelse af udbudsreglerne, ligesom det organisatorisk er uhensigtsmæssigt, at indkøbsfunktionen er placeret i Koncernservice, hvor der i betydeligt omfang er behov for at anvende konsulentbistand. Jeg har derfor besluttet at flytte indkøbsfunktionen væk fra Koncernservice. Dette sker som led i en bredere indsats, hvor også en styrkelse af controllingfunktionen skal medvirke til efterlevelse af udbudsreglerne.