UDBUDSDAG 2016

TID & TRENDS & LEDELSE

RESERVER PLADS

Onsdag, den 23. november 2016

300 MILLIARDER KRONER ÅRLIGT TIL OFFENTLIGT INDKØB

FOKUS PÅ KØBMANDSSKAB – FORUDSÆTNINGER & VILJE TIL UDFORDRING & UDVIKLING

UDBUDSDAG 2016 sætter fokus på “det gode købmandskab”, og forudsætninger herfor! “Mere og bedre købmandskab i det offentlige indkøb” er årets tema. Kodeordene er “TID, TRENDS & LEDELSE”.

Er de lavthængende effektiviserings frugter høstet? Er indkøbspriserne i bund? Besparelser og jura-fokus har sikret øget organisatorisk professionalisering og effektivisering. Er “Bedre købmandskab” værktøjet, der kan realisere yderligere gevinster? konkurrenceudsættelse er overflødige?

Konkurrenceudsættelse og sparekrav (mere effektive indkøb) står fortsat højt på den politiske dagsorden. I efteråret 2016 indgår regeringen og KL en ny aftale om indkøb og konkurrenceudsættelse. Formålet er endnu mere effektive offentlige indkøb. Klare procentmål for konkurrenceudsættelsen og nye krav om udbudsstrategier kommer også på bordet.

Kan fokus på organisering, ledelse, købmandskab og SMART – og mindre fokus på jura, fremme og skaffe resultater på næste etape? Skal indkøbskraft via e-værktøjer rulles tilbage til driften, der, hvor markedskræfterne virker? Hvilke værktøjer skal medvirke til at frembringe yderligere resultater? Hvilke hindringer og barrierer skal rydde vejen og fremme resultater?


“KØBMANDSKAB” som begreb rummer et forretningsmæssigt fokus på virksomheden. I indkøb betyder det øget fokus på maksimering af værdien for “forrretningen”. Teknologi, ny viden, digitalisering, teknik og miljø, energi, mobiltelefoner, hjælpemidler og sundhedsudstyr m.v. rummer hver især produkter, der løbende præsenterer nye modeller og muligheder. Hvordan kan man sikre “godt købmandskab” i en så turbulent verden – og tillige sikre værdi over en flerårig kontraktperiode? Er værktøjerne allerede til stede?

 

UDBUDSDAG 2016 giver et billede af udsigter og tendenser, men giver også mere specifikke svar på

• Købmandskab – privat og offentligt?

• Offentligt/privat samspil – samarbejde og opgaveløsninger.

• Offentlig velfærdsproduktion og godt købmandskab i indkøb

• Muligheder i forhandling og sikring af effektiv kontraktstyring

• Håndtering og kontraktformulering af forandring – behov, teknologi og viden?

• Organisering og ledelse af offentlige indkøb 2016?

• Offentlige indkøb og markedskræfterne

SAMARBEJDSPARTNERE