Centralt indlæg om konkurrence

15
nov

Centralt indlæg om konkurrence

Synspunkt. Manglende konkurrence om offentlige opgaver koster samfundet enorme milliardbeløb.

Af Otto Brøns-Petersen, analysechef, CEPOS og Niels Rytter, Konkurrenceraadgivning.dk – bragt i Berlingske


Konkurrencereguleringen er hård for nogle, men ikke for andre. Paradoksalt nok er reguleringen reelt ofte mere lemfældig for de sektorer, som er uden for markedets normale konkurrencepres. Det vil sige den offentlige sektor, offentligt skabte private monopoler og mere eller mindre offentlige forsyningsselskaber. Det er ellers på de områder, at behovet for regulering er størst.

Utilstrækkelig konkurrence i det offentlige har store samfundsøkonomiske konsekvenser. Alene manglende konkurrenceudsættelse af udbudsegnede offentlige opgaver må skønnes at koste 33 milliarder kroner om året. Regeringen har netop anslået ekstraomkostningerne ved dårlig regulering af forsyningssektoren til seks-syv milliarder kroner Sammenlagt svarer det til næsten 15.000 kroner om året pr. husstand.

Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opgørelsesmetode kan det anslås, at det offentlige undlader at udbyde udbudsegnede opgaver for 381 milliarder kroner.

Læs videre her: http://www.business.dk/debat/der-er-brug-for-langt-mere-konkurrence-i-det-offentlige